GENESA

DE GENESA EN DE ONTDEKKER

In de jaren ’40 ontdekte de Amerikaanse geneticus dr. Derald G. Langham , al vóór Drunvalo Melchizedek, de bijzondere eigenschap van de eerste acht cellen die de basis vormen in de ontwikkeling van elk levend organisme. Hij ontwikkelde de genesa, een geometrische vorm van vier met elkaar verweven cirkels, die deze acht cellen omsluit. Deze vier cirkels raken tegelijk ook de hoekpunten van de Platonische vormen voor aarde en lucht. Dr. Langham ontdekte dat deze genesa resoneert met het energetisch veld van de aarde. Volgens sommigen zou deze geometrie een herontdekking zijn van een oud Atlantisch principe. Dr. Langham noemde zijn vinding het ‘genesa crystal’ vanwege de structuur en de werking die vergelijkbaar is met die van kristallen.    

dr. Derald Langham 1913-1991

De genesa doet meer dan alleen resoneren met de aarde: hij trekt energieën aan, zuivert die en zendt die versterkt weer uit in zijn omgeving. Hij heeft een weldadige werking op planten, dieren, mensen en voorwerpen in zijn omgeving. Die werking, als een drievoudige combinatie van een antenne, een airco én een straalkachel voor energetische krachten, wordt bevestigd door de mensen in de USA en in Italië die er al jarenlang mee werken. Meer informatie over de geometrische achtergronden vindt u verder naar onder op deze pagina.  

NAUWELIJKS BEKEND

De genesa is in Nederland nauwelijks bekend. In de USA is hij wel in gebruik. En ook in Italië is de genesa bijzonder populair. Daarom is veel informatie op internet ook in het Italiaans. Dr. Langham zelf maakte zijn genesa’s van met elkaar verweven kunststof buizen. Tegenwoordig worden ze ook gemaakt van ijzer, koper en andere metalen. In Italië worden de genesa’s meestal gemaakt van platte stroken aluminium, die elkaar om en om kruisen en op de kruispunten met bouten en moeren of popnagels vastgezet worden. Ze worden daar in allerlei kleuren en kleurcombinaties gemaakt. Ik zelf heb genesa’s gemaakt van kunststof, van hout, van metaal en van holle kunststof buizen – zie verderop – maar ik heb geen waarneembaar verschil ontdekt in de werking. De vorm zelf doet gewoon zijn werk.

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

Dr. Langham heeft zijn genesa ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog in Argentinië. Hij was daar om in opdracht van de regering de nationale voedselproductie op te krikken. En dat lukte hem wonderwel. Na de oorlog heeft hij, terug in Amerika, zijn genesa doorontwikkeld. Hij heeft zijn eerdere bevindingen uitgewerkt tot een methode voor energetisch tuinieren, beschreven in het boek Circle Gardening. Bij deze methodiek wordt de genesa ingezet in groente- en kruidentuinen, waarin gewassen niet in rijtjes worden geteeld maar elk in hun eigen cirkel. Dr. Langham arrangeert daarbij de cirkels met planten zó dat ze elkaar onderling versterken.

In de jaren daarna heeft hij de harmoniserende werking van de genesa op gezondheid en bewustzijn van mensen verder uitgewerkt. Hij heeft daar diverse publicaties aan gewijd die thans echter helaas alleen nog in enkele Amerikaanse universiteitsbibliotheken te raadplegen zijn. De website die zijn kinderen na zijn dood ingericht hebben om zijn energetisch erfgoed te beheren, is helaas ook in de goede bedoeling blijven steken.

ENTHOUSIASTE PROMOTORS

Maar anderen hebben het idee van Langham omarmd en zijn enthousiast over hun bevindingen met de inzet van de genesa. Zo wordt het energetisch vermogen van de genesa gebruikt in de Tuinen van Findhorn in Engeland. Ook in het Perelandra Centre for Nature Research in Virginia, USA is men, blijkens een video, erg enthousiast. Op YouTube zijn ook tal van video’s te zien van enthousiaste Italianen, die de werking van genesa’s beschrijven, ze verkopen en soms ook laten zien hoe je ze kunt maken.

een ‘Italiaanse’ genesa

De Italiaanse worden meestal gemaakt van met elkaar vervlochten aluminium strips. In Amerika is de bekendste promotor James Young. Hij doet al twintig jaar onderzoek naar de genesa en de achtergronden ervan. Op internet is een lange maar wel verhelderende video te vinden waarin James Young de relatie van de genesa met ‘heilige’ geometrie uitlegt aan de hand van een hele reeks modellen.                                                     

GENESA – HELIOSPHERE

In de USA is het oorspronkelijke ontwerp van dr. Langham verbeterd door Brad Silberberg van het op Indiaanse grondslag werkende Mesa Creative Arts Centre / Mesa Healing Centre in Pennsylvania. Hij heeft in de vier ringen van de genesa op de kruispunten uitsparingen aangebracht, waardoor deze in elkaar kunnen klikken en zich dan onderling verbinden. Hierdoor ontstaat een sterkere bolvorm. Volgens hem is hierdoor ook de werking krachtiger geworden. Deze verbeterde genesa is door hem omgedoopt tot Heliosphere™, en hij heeft die naam beschermd met een trade-mark.

In het Healing Centre werd ontdekt dat de genesa gebruikt kan worden om mensen te behandelen en voorwerpen op te laden, maar ook om voorwerpen energetisch te reinigen. Bovendien ontdekte men dat de werking versterkt kan worden door voorwerpen in de genesa op een spiegel te plaatsen, met aan de achterkant rood papier of rood vilt.

DE WERKING VAN DE GENESA

De genesa stimuleert de realisatie van je intenties. Dat geldt zowel voor intenties die je bewust in de genesa neerzet, maar ook voor je onbewuste bedoelingen. De werking van de genesa is het sterkst in het middelpunt. Een genesa kan op twee manieren werken. Doordat hij is opgebouwd uit driehoeken en vierkanten heeft hij een dubbele polariteit.

Wanneer een genesa op zijn vierkant staat is de uitstraling vrouwelijk, naar binnen gericht, ying. De werking is dan magnetisch en focust op aantrekken. Deze polariteit is vooral geschikt voor iets dat je wilt versterken, zoals je gezondheid of je energie. Wanneer de genesa op een van zijn driehoeken geplaatst wordt, is de polariteit mannelijk, naar buiten gericht, yang. Het energetisch veld werkt dan stralend. Deze positie is geschikt voor reinigen of aansturen, zoals genezen op afstand.

Als je een genesa maakt, dan werkt hij meteen. Je hoeft hem niet te activeren. Hij wordt gevoed door het energetisch veld van de aarde en werkt in zijn verre omgeving.

EEN GENESA RAAKT JE

Een genesa levert ‘energie’. Bovendien werkt hij ook aanstekelijk. Dat is tenminste mijn ervaring. Door er zelf een te maken, word je geraakt. Ik heb er inmiddels meerdere gemaakt. Ook een grote waar je in kunt staan. Ik experimenteer met genesa’s van metaal, hout en kunststof, maar ik ervaar nauwelijks verschil. Vanuit mijn uitgangspunt dat geometrie ons en onze omgeving vooral door zijn vorm beïnvloedt, en niet door het materiaal waarvan hij gemaakt is, ben ik gaan experimenteren met de methode van het Mesa Center waarbij de ringen in elkaar passen. Na wat proefmodellen om de juiste hoeken, verhoudingen en structuur uit te vogelen, wist ik mijn eerste genesa te maken door vier kunststof buizen in cirkels met elkaar te verbinden.

genesa, 60 cm, kunststof buis

AANTREKKINGSKRACHT

De genesa trekt energie aan, zuivert die en geeft die terug aan zijn omgeving, aldus de ‘experts’ in de USA en Italië die er jarenlang mee gewerkt hebben. Mijn ervaring is dat het proces om een genesa te maken, net als het maken van merkaba’s, op mij een bijzondere aantrekkingskracht heeft. En ik heb, geboeid door de vorm en benieuwd naar zijn werking op mij en anderen, aan die uitnodiging gehoor gegeven.

rood, metaal 3 mm,40 cm Ø hout, 10 mm, 30 cm Ø massieve kunststof, 50 cm Ø

LEVENSGROOT

Genesa – groot & rood – 19 mm kunststof buis – onderling vervlochten volgens Langham, 215 cm Ø

MAAK ZELF JE EIGEN GENESA

Als je naar het einde van deze pagina scrollt, naar MAAK ZELF JE EIGEN GENESA, kun je daar het patroon voor een papieren versie van een genesa kopiëren, met daarbij mijn vertaling van de heldere instructie van James Young. Als je dat patroon op een stevig vel papier print, kun je met wat knippen en plakken zo je eerste eigen genesa maken. En deel je ervaringen met mij. Dan hou ik je – als je dat wilt – omgekeerd van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte. Want er valt nog veel te ontdekken

ALLEEN VOOR LIEFHEBBERS:

DE GEOMETRISCHE ACHTERGRONDEN VAN DE GENESA

De eerste acht cellen waarmee het leven begint (1), worden vaak symbolisch afgebeeld als het Seed of Life , het levens-zaad (2). Dit is het centrum van de bekende Flower of Life, de levensbloem (3). De centrale cirkel hiervan vormt samen met de zes cirkels die daar direct omheen liggen, het Egg of Life, het levensei (4). In deze vormen zie je in het twee-dimensionale vlak slechts zeven cellen, omdat de achtste cel in het midden aan de achterkant niet zichtbaar is.

Drunvalo Melchizedek kwam erachter dat de eerste acht cellen, gerangschikt in het patroon van het levensei, passen in een ster-tetraëder (5 en 6). Nota Bene: de achtste cel zit achter de middelste in figuur 6. De ster-tetraëder is de geometrische grondslag van de merkaba, het geometrisch veld dat ieder mens om zich heen heeft. Voor meer informatie hierover zie mijn tabblad Merkaba. Dr. Derald Langham was, enkele tientallen jaren eerder dan Melchizedek, al tot de conclusie gekomen dat de eerste acht cellen in een ander perspectief bezien, ook in een kubus passen (7) en ook besloten liggen in de ‘kuboctaëder‘, waarvan je hierboven in figuur 8 een orthogonale projectie ziet van het bovenaanzicht. En deze vorm, de kuboctaëder, is de geometrische basis van de genesa van dr. Langham .

met dank aan de spaanse website Sacred Geometry die de kanteling van de cellen en andere geometrie inzichtelijk maakt.

Volgens Dr. Langham passen de eerste acht cellen in een ‘kuboctaëder’. De kub-octaëder is de combinatie in één vorm van twee Platonische vormen, namelijk de  kubus en de octaëder. De kubus is de geometrische basis van het element aarde. De octaëder, het achtvlak, is de geometrische vorm van het element lucht. Het vijfde element, ether, komt niet op aarde voor, maar alleen in de kosmos.

de vijf Platonische vormen – tetraëder: vuur – hexaëder, kubus: aarde – octaëder: lucht – icosaëder: water – dodecaëder: ether

De kuboctaëder was in de oudheid al door Aristoteles (287-212 v.Chr), de beroemdste leerling van Plato, gedefinieerd. De kuboctaëder (9) is de combinatie van de kubus (10) en de octaëder (11).Leonardo da Vinci tekende rond 1500, behalve deze vier, er nog veel meer voor Luca Pacioli’s boek ’De Divina Proportione’ ( ‘over de goddelijke verhouding’, bij ons beter bekend als ‘De Gulden Snede’). Leonardo da Vinci noemde de kuboctaëder toentertijd een ‘hexaëdron’ (12).

met dank aan cosmometry.net en met name Marshall Lefferst voor de illustraties 13 t/m 16

Waarom Leonardo da Vinci deze vorm een hexaëdron’ (zesvlak) noemde, terwijl de kuboctaëder geen zes maar veertien vlakken heeft, wordt duidelijk in figuur 13. Leonardo wist klaarblijkelijk dat de hoekpunten binnenin verbonden werden door vier zeshoekige vlakken. Het hexagon (zesvlak), waarvan er in figuur13 vier te zien zijn met elk een eigen kleur, is een elementaire bouwsteen uit de natuur. Je vindt hem bijvoorbeeld terug in de cellen van een honingraat, in sneeuw- en ijskristallen, maar ook in basaltblokken. Kennelijk heeft de natuur al lang voor ons ontdekt dat het hexagon-patroon de meeste efficiënte manier is om een oppervlak maximaal te benutten.

De Amerikaanse uitvinder Richard Buckminster Fuller (1895-1983), onder andere bekend van de zelfdragende geodetische koepel, ontdekte al in 1917 dat de kuboctaëder net als de bol een unieke en perfecte geometrische balans vormt. Bij de kuboctaëder zijn namelijk alle hoekpunten zijn even ver verwijderd van het midden als van elkaar (14) . Daarom noemde hij deze figuur vector equilibrium (evenwicht van lijnen). Als je de kuboctaëder in een bol plaatst (15) , raken alle hoeken van deze geometrie de bol. En als je dan over de bol heen deze hoeken verbindt, komt de genesa van Dr. Langham tevoorschijn.

met dank voor de afbeelding: Tilman Piesk, Creative Commons, via Wikiwand

In de laatste afbeelding van de reeks hierboven zie je de torus-vorm van het energetisch veld van de genesa verbeeld. Volgens Buckminster-Fuller passen er trouwens geen 8 maar 13 bollen in deze geometrie. Ik denk dat hij gelijk heeft. En het zou wel eens kunnen zijn dat dr. Langham door het gedachtengoed van Buckminster Fuller op het spoor is gezet van zijn genesa. Maar wie nu de vader of peetvader van de genesa is, doet er eigenlijk niet toe. De vraag of Langham nu geïnspireerd is door Buckminster Fuller, of omgekeerd, is, net als de vraag of er nu 8 of 13 bollen in een genesa gaan, voor ons niet relevant.

Het draait uiteindelijk om de energetische werking van de geometrie. En die wordt zowel door Langham als door Buckminster Fuller en zijn volgelingen en ook door de gebruikers van de genesa stellig onderschreven.

Meer informatie over Buckminster Fuller, de Da Vinci van de 20e eeuw, vind je op hier op Wikipedia.

LITERATUUR & VIDEO’S

Langham

De genesa heeft volgens Dr. Langham een hoog energetisch potentieel. Hij benutte dat aanvankelijk om tijdens WO-II met succes de voedselproductie van Argentinië op een hoger niveau te brengen. Later heeft Langham zijn bevindingen uitgewerkt tot een methode voor energetisch tuinieren, door hem beschreven als Circle Gardening. Als je interesse hebt, laat dat weten.

Daarna heeft Langham ook de stimulerende werking van de genesa op mensen en hun leefomgeving onderzocht. Zijn publicaties daarover zijn thans moeilijk te vinden. Als u ze ergens analoog of digitaal tegenkomt, hou ik me aanbevolen.

Derald G. Langham:

  • Genesa: A Conceptual Model to Synthesize, Synchronize, and Vitalize Man’s Interpretation of Universal Phenomena (1969)
  • 13-dimensional genetics (Tomorrow’s thinking today) (1967)
  • Gardening: Producing Food by Genesa Principles (1978)
  • Genesa Dynamics Applied to Color, Number, Alphabet, Geography, and other Basic Systems by Derald G. Langham, Catherine B. Bruch, and James R. Shroads

Video’s

Het energetisch veld van de genesa wordt ook benut in Findhorn, en hier kun je een video zien met toelichting op de werking van de genesa in het Perelandra Center for Nature Research in Virginia, USA.

Een lange maar wel verhelderende uiteenzetting – Engels zonder ondertitels – over de onderlinge samenhang van de geometrische basisvormen en de relatie van deze met de genesa van dr. Langham, is te vinden op de video uit 2016 van deze lezing van James Young, die al 20 jaar onderzoek doet naar de genesa.

Italiaanse literatuur

In Italië verschenen nogal wat publicaties, maar de recensies van lezers lopen nogal uiteen  

Lorella De Luca: Genesa Crystal – 2019

Mauro Scalampa: I segreti della Pentasfera – 2019

Maria Jencek Satyabhama: Manuale istruzioni genesa crystal & penta sfera – 2019

Antonella Raso: Trasforma la tua vita con Genesa Crystal, 2 delen – 2021 en 2022

MAAK ZELF JE EIGEN GENESA

DOWNLOAD AFBEELDING HIERONDER

klik op rechter muisknop – kies: afbeelding opslaan als

FEEDBACK – INTERESSE – MEER WETEN OF ERVAREN

Stel je vragen.

Deel je ervaringen en bevindingen met mij.

Dan hou ik je – als je dat wilt – op mijn beurt op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

WANT ER VALT NOG VEEL TE ONTDEKKEN

info@duvinci.nl